mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny LEKARTY

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 22 sierpnia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Lekarty ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

     Wodociąg publiczny Lekarty zaopatruje dwie miejscowości – 478 mieszkańców.

KP