mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Miłakowo (powiat ostródzki)

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 15 marca 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Miłakowo do norm sanitarnych określonych w załączniku nr 1 A i 3 A w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

   W związku z powyższym decyzja z dnia 23 grudnia 2011 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP