mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia w Całunie Nowym gm. Pasłęk

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 07 sierpnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym Całun Nowy gm. Pasłęk, ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego oraz nieakceptowalną mętność.

   PPIS w Elblągu nakazał w terminie do dnia 31 grudnia 2016r.: zapewnić mieszkańcom miejscowości Nowe Kusy gm. Pasłęk wodę przeznaczoną do spożycia o należytej jakości zgodnej z wartościami wymaganych w załączniku 3B w zakresie kwestionowanych parametrów fizyko-chemicznych do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm), a w czasie trwania decyzji utrzymywać ich wartości na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia.

KP