mapa serwisudrukuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Piec

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 21 maja 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Piec ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r .w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Czarny Piec zaopatruje jedną miejscowość – 30 mieszkańców.

KP