mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia w Rachowie

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 maja 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w Rachowie ze względu na występowanie nieakceptowanego zapachu wody (ropopochodny).

 

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zakazał spożywania wody przez ludzi oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła. PPIS w Elblągu nakazał doprowadzić jakość wody pod względem fizykochemicznym do norm określonych w załączniku nr 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) w terminie do 31 maja 2012 r.

 

KP