mapa serwisudrukuj

Komunikat z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

    Decyzją z dnia 23 listopada 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Wilczkowie. Powodem stwierdzenia braku przydatności było ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz amonowego jonu.

   Wydano komunikat, w którym poinformowano konsumentów o braku przydatności wody do spożycia. Administrator wodociągu został zobligowany do zapewnienia konsumentom wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.


Według stanu na dzień 23 listopada 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:


powiat olsztyński:
 • wodociąg Brzydowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę miejscowość Brzydowo (451 osób);
 • wodociąg Urbanowo - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej  liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; zaopatruje w wodę miejscowość Urbanowo (205 osób)
powiat nidzicki:
 • wodociąg lokalny w Rączkach - Stacja Paliw AJO - brak przydatności ze względu na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.
powiat bartoszycki:
 • wodociąg Kokoszewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę 3 miejscowości: Kokoszewo, Sułowo i Krzewina (218 osób);
 • wodociąg Gierkiny - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmóww 220C po 72h; wodociąg zaopatruje miejscowość Gierkiny (140 osób);
 • wodociąg Ostre Bardo - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; wodociąg zaopatruje  miejscowość Ostre Bardo (79 osób)
powiat lidzbarski:
 • wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat ostródzki:
 • wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę 2 miejscowości: Dąbrówno i Jabłonowo (1141 osób);

 • wodociąg Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Parma" Sp. z o.o. w Łukcie - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli.
powiat elbląski:
 • wodociąg Tumpity - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę miejscowość Tumpity (Sokoły) - 12 osób;
powiat ełcki:
 • wodociąg Prostki - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; zaopatruje w wodę 2 miejscowości - Prostki i Bogusze (2835 osób);
powiat iławski:
 • wodociąg Wałdyki - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę 12 miejscowości: Wałdyki, Byszwałd, Gierłoż Polska,Grabowo, Kazanice, Kołodziejki, Lubstyn, Pomierki, Rożental, Wiśniewo, Zielkowo i Złotowo (4668 osób).

Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:


powiat szczycieński:

 • wodociąg Dzierzki (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę miejscowość Dzierzki (64 osoby);

powiat nidzicki:

 • wodociąg Siemianowo - żelazo, mangan; zaopatruje w wodę miejscowość Siemianowo (96 osób);
 • wodociąg Gołębiewo - żelazo, mangan; zaopatruje w wodę miejscowość Gołębiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 • wodociąg Nowa Kaletka - żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność; zaopatruje w wodę miejscowość Nowa Kaletka (35 osób);

powiat piski:

 • wodociąg Karpa - mangan; zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk i Ciesina (210 osób);
powiat ostródzki:
 • wodociąg OW STANICA WODNA - jon amonowy; nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców, jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym.

powiat bartoszycki:
 • wodociąg Sokolica - żelazo; zaopatruje w wodę miejscowości Sokolica i Różyna (533 osoby);

powiat lidzbarski:
 • wodociąg Wilczkowo - żelazo, mangan, jon amonowy; zaopatruje 4 miejscowości: Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie, Wilczkowo, Zajączki - (751 osób).

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.
KP