mapa serwisudrukuj

Komunikat z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

   Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Nowe Kiejkuty. Powodem stwierdzenia braku przydatności była obecność w wodzie bakterii grupy coli.

   Administrator wodociągu został zobligowany zapewnić odbiorcom wodę z innego, zastępczego źródła, podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym; poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty o braku przydatności wody do spożycia oraz informować na bieżąco PPIS w Szczytnie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.

Wodociąg zaopatruje w wodę 890 osób, 4 miejscowości - Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki Mazurskie, Stankowo.

Według stanu na dzień 30 listopada 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat olsztyński:

 •  wodociąg Urbanowo - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; zaopatruje w wodę miejscowość Urbanowo (205 osób)
powiat bartoszycki:
 •  wodociąg Kokoszewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje  w wodę 3 miejscowości: Kokoszewo, Sułowo i Krzewina (218 osób);
 •  wodociąg Gierkiny - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; wodociąg zaopatruje miejscowość Gierkiny (140 osób);
 •  wodociąg Ostre Bardo - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; wodociąg zaopatruje miejscowość Ostre Bardo (79 osób);
powiat lidzbarski:
 •  wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat ostródzki:
 •  wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę 2 miejscowości Dąbrówno i Jabłonowo (1141 osób);
 •  wodociąg Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Parma" Sp. z o.o. w Łukcie - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli;
powiat elbląski:
 •  wodociąg Tumpity - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę miejscowość Tumpity (Sokoły) - 12 osób
powiat ełcki:
 •  wodociąg Prostki - brak przydatności z uwagi na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72h; zaopatruje w wodę 2 miejscowości - Prostki i Bogusze (2835 osób);

powiat iławski:

 •  wodociąg Wałdyki - brak  przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; zaopatruje w wodę 12 miejscowości: Wałdyki, Byszwałd, Gierłoż Polska, Grabowo, Kazanice, Kołodzejki, Lubstyn, Pomierki,  Rożental, Wiśniewo, Zielkowo i Złotowo (4668 osób);
powiat szczycieński:
 •  wodociąg Nowe Kiejkuty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli: zaopatruje w wodę 890 osób, 4 miejscowości - Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki Mazurskie, Stankowo.
Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:

powiat szczycieński:
 •  wodociąg Dzirzki (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę miejscowość Dzierzki (64 osoby);
powiat nidzicki:
 •  wodociąg Siemianowo -  (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę miejscowość Siemianowo (96 osób);
 •  wodociąg Gołębiewo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę miejscowość Gołębiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 •  wodociąg Nowa Kaletka - (żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność); zaopatruje w wodę miejscowość Nowa Kaletka (35 osób);
powiat piski:
 •  wodociąg Karpa - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk i Ciesina (210 osób);
powiat ostródzki:
 •  wodociąg OW STANICA WODNA - (jon amonowy); nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców, jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym;
powiat bartoszycki:
 •  wodociąg Sokolica - (żelazo); zaopatruje w wodę miejscowości Sokolica i Różyna (533 osoby);
powiat lidzbarski:
 •  wodociąg Wilczkowo - (żelazo, mangan, jon amonowy); zaopatruje 4 miejscowości: Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie, Wilczkowo, Zajączki - 751 osób.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.


KP