mapa serwisudrukuj

Wodociąg sieciowy w Krasinie

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 15 września 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo - do 30 czerwca 2015 r. - z wody surowej z wodociągu sieciowego w Krasinie podawanej bezpośrednio ze studni.

    Brak uzdatniania wody podyktowany jest koniecznością wykonania remontu SUW w wodociągu sieciowym w Krasinie.

    Wodociąg zaopatruje w wodę sześć miejscowości - 650 mieszkańców.

KP