mapa serwisudrukuj

2014-06-09 - wodociąg publiczny w miejscowości Bieniewo, gm. Lubomino

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 maja 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Bieniewie ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do 31 sierpnia 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załącznikunr 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

    Wodociąg publiczny w Bieniewie zaopatruje cztery miejscowości - 666 mieszkańców.

 

KP