mapa serwisudrukuj

Warunkowe korzystanie z wody ...

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 8 listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo – do 30 listopada 2012 r. – z wody surowej podawanej bezpośrednio ze studni z wodociągu sieciowego w Karszewie. Brak uzdatniania wody podyktowany jest koniecznością wykonania modernizacji stacji uzdatniania w wodociągu w Karszewie.

     Wodociąg zaopatruje osiem miejscowości – 1557 mieszkańców
KP