mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Łęgwarowo (powiat węgorzewski)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Łęgwarowo ze względu na obecność ogólnej liczby bakterii w 22ºC i niewielkiej liczby bakterii grupy coli. Ponadto PPIS w Węgorzewie nakazał prowadzić dezynfekcję i płukanie sieci do momentu uzyskania właściwych parametrów mikrobiologicznych określonych w załącznikach nr 1A i 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. oraz poinformować użytkowników wodociągu publicznego Łęgwarowo o konieczności przegotowywania wody przed spożyciem.

Wodociąg w Łęgwarowie zaopatruje w wodę 5 miejscowości (590 osób).

 

KP