mapa serwisudrukuj

2014.06.09 - wodociąg publiczny w miejscowości Wilczkowo, gm. Lubomino

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 maja 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w m. Wilczkowo ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim nakazał w terminie do 31 sierpnia 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Wodociąg zaopatruje cztery miejscowości - 749 mieszkańców.

KP