mapa serwisudrukuj

Pogorszenia jakości wody w wodociągu lokalnym Sanatorium Wital (powiat gołdapski)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 11 maja 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Sanatorium Wital. W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.

            W związku z powyższym wprowadzono w trybie natychmiastowym dezynfekcję wody w tym wodociągu. W terminie do dnia 25 maja 2011 roku PPIS w Gołdapi nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

KP