mapa serwisudrukuj

Bakterie w wodociągu w Tołkinach (powiat kętrzyński).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 14 lipca 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Tołkiny ZPR ze względu na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC i 36oC.
PPIS w Kętrzynie nakazał w terminie do 31 lipca 2009 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr61, poz. 417).
Wodociąg zaopatruje w wodę dwie miejscowości (326 osób).
KP