mapa serwisudrukuj

Bakterie w wodociągu w Godkach

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 5 listopada 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził, że woda w wodociągu publicznym w Godkach (powiat olsztyński) pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PPIS w Olsztynie nakazał doprowadzić wodę do norm określonych w wymienionym załączniku w terminie do 20.11.2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

KP