mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w wodociągu publicznym Martiany (powiat kętrzyński)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 22 stycznia 2009 r.

Dotyczyła ona warunkowego dopuszczenia wody do spożycia w wodociągu publicznym Martiany ze względu na zawartość w niej azotanów.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem fizykochemicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP