mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody


Poprawa jakości wody wodociągu w Bajorach Wielkich (powiat kętrzyński)

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 14 października 2009 r. dotyczącej doprowadzenia do należytego składu bakteriologicznego wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu publicznym Bajory Wielkie.


Wyniki badania próbek wody pobranych z w/w wodociągu potwierdziły, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

KP