mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody - powiaty: szczycieński i braniewski.

Decyzje: PPIS w Szczytnie i PPIS w Braniewie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził wygaśnięcie dwóch decyzji (z dnia 1 i 11 grudnia 2008 r.) dotyczących dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Rusek Mały i wodociągu lokalnym Szkoły Podstawowej w Łatanie Wielkiej.
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wyżej wymienionych wodociągów wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie stwierdził wygaśnięcie decyzji z 4 grudnia 2008 r. dotyczącej dezynfekcji wody w wodociągu publicznym Goleszewo.
Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu wykazały, że pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
KP