mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w wodociągu zakładowym w miejscowości Bartężek (powiat ostródzki)

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 25 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zakładowym w miejscowości Bartężek. Powodem było przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w pobranych próbkach wody.

   W związku z powyższym PPIS w Ostródzie nakazał wprowadzenie w trybie natychmiastowym dezynfekcji wody oraz doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do 11 maja 2012 r.

Wodociąg zaopatruje w wodę jedną miejscowość (129 osób).

 

KP