mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w wodociągu Jankowo (powiat elbląski)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 30 listopada 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydal decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Jankowo oraz zakazał spożywania wody z wymienionego wodociągu. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

PPIS w Elblągu nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła oraz doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 15 grudnia 2009r.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość (111 osób).

KP