mapa serwisudrukuj

2014-06-09 - wodociąg publiczny w Nowej Wsi

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 26 maja 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Nowej Wsi ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie nakazał w terminie do 30 czerwca 2014 r. doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

    Wodociąg publiczny w Nowej Wsi zaopatruje cztery miejscowości - 707 mieszkańców.

KP