mapa serwisudrukuj

Komunikat z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

23 września 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie odwołał zakaz spożywania wody z wodociągu w Piotrowcu. Powodem stwierdzenia braku przydatności była utrzymująca się ponadnormatywna zawartość jonu amonowego w wodzie.

Wyniki badań próbek wody pobranych dnia 22 września 2016 r. wykazały, że woda pod względem fizykochemicznym odpowiada.wymogom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda jest przydatna do spożycia.

Według stanu na dzień 23 września 2016 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości:

powiat olsztyński:
 • wodociąg Tęguty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Tęguty (68 osób),
 • wodociąg Brzydowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Brzydowo (451 osób);
 • wodociąg Krokowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krokowo i Derc (424 osoby);
 • wodociąg Waplewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości: Waplewo, Jadamowo, Sitno (795 osób);
 • wodociąg Swaderki i wodociąg Świerkocin - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli, enterokoków, wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h; wodociąg zaopatruje w wodę Świerkocin (56 osób) i Swaderki (130 osób) Razem 186 osób.
powiat nidzicki:
 • wodociąg Łysakowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łysakowo (215 osób);
 • wodociąg Cebulki - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Cebulki zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Cebulki, Sątop, Zaborowo) - 435 osób.
 • Wodociąg Kamionka - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Kamionka, Dziurdziewo) 150 osób;
 • wodociąg Rozdroże - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość - Rozdroże - 425 osób
powiat elbląski:
 • wodociąg DPS Rangóry brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę DPS Rangóry (40)osób;
powiat piski:
 • wodociąg Chmielewo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli. Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Chmielewo (61 osób).
powiat  bartoszycki:
 • Wodociąg Gierkiny - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Gierkiny (140 osób).
 • Wodociąg Ostre Bardo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Ostre Bardo (79 osób).
powiat lidzbarski:
  wodociąg Morawa - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Morawa (149 osób);
powiat ostródzki:
 • wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości (Dąbrówno, Jabłonowo) - 1141 osób.
 powiat szczycieński:
 • wodociąg Grodziska - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Grodziska, Popowa Wola, Rutkowo) 410 osób.
 • wodociąg Nowe Kiejkuty - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 4 miejscowości (Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Olszewki, Mazurskie, Stankowo) 890 osób.
 • wodociąg Świętajno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 15 miejscowości (Świętajno, Kolonia, Jerutki, Piasutno, Cis, Zielone, Czajki Stare, Czajki Nowe, Powałczyn, Jeronimy, Konrady, Biały Grunt, Chochół, Jeruty, Niedźwiedzie) 4517 osób.
 • wodociąg Spychowo - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Spychowo, Koczek, Kierwik), 1087 osób.
powiat działdowski:
 • wodociąg Jeleń - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli; wodociąg zaopatruje w wodę 7 miejscowości (Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty, Koszelewki) 1706 osób.

Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:

powiat szczycieński:
 • Dzierzki - (żelazo, mętność, mangan); zaopatruje w wodę Dzierzki (64 osoby);
powiat nidzicki:
 • Siemianowo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Siemianowo (96 osób);
 • Gołębiewo - (żelazo, mangan); zaopatruje w wodę Gołębiewo (220 osób);
powiat olsztyński:
 • wodociąg Nowa Kaletka - (żelazo, mangan i nieakceptowalna mętność); zaopatruje w wodę Nową Kaletkę (35 osób);
powiat działdowski:
 • wodociąg Gnojno - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości : Gnojno, Petrkozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko (1014 osób).
powiat piski:
 • wodociąg Wielki Las - (mangan, mętność); zaopatruje w wodę miejscowość: Wielki Las (120 osób);
 • wodociąg Karpa - (mangan); zaopatruje w wodę miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina (210 osób).
powiat bartoszycki:
 • wodociąg Galiny - (jon amonowy, mangan i żelazo). Zaopatruje w wodę 1006 osób, 5 miejscowości (Galiny, Borki Sędrowskie, Ciemna Wola, Galinki, Trutnowo).
 • Wodociąg Gierkiny - (ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h); Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość Gierkiny (140 osób).
powiat ostródzki:
 • wodociąg OW STANICA WODNA - (jon amonowy). Nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców. Woda z ujęcia jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym.
Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.

KP