mapa serwisudrukuj

Poprawa jakości wody w powiecie giżyckim

Wodociągi: Orło i Wejdyki (powiat giżycki)
Poprawiła się jakość wody w wodociągach publicznych: Orło i Wejdyki (powiat giżycki).

Badania laboratoryjne próbek wody z wodociągów nie wykazały zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku zakończył postępowanie dotyczące jakości wody.
Woda w wodociągach Orło i Wejdyki odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
KP