mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w Gronówku /pow. braniewski/ i w Giżycku ...

Wodociąg zakładowy w Gronówku (powiat braniewski)

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 24 listopada 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, po rozpatrzeniu wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa w Braniewie z/s w Młotecznie, wydał decyzję zezwalającą na korzystanie warunkowo do dnia 10 marca 2009 r. z wody nie uzdatnionej z wodociągu zakładowego w Gronówku, podawanej bezpośrednio ze studni.

Brak uzdatniania wody w w/w terminie podyktowany jest koniecznością wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w wodociągu zakładowym w Gronówku.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość (196 osób).

 ------------------------------

Wodociąg lokalny OSM Giżycko

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 23 listopada 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu lokalnym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku. W pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

PPIS w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody w/w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 9 grudnia 2009 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 

KP