mapa serwisudrukuj

Aktualności 2011-12-27

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 12 grudnia 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w miejscowości Miłakowo ze względu na ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC.
   
    PPIS w Ostródzie nakazał doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn .zm.) w terminie do 5 stycznia 2012 r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.


Wodociąg zaopatruje w wodę 11 miejscowości (3598 osób).
KP