mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w wodociągu w Mazanowie

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 24 sierpnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Mszanowie ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody – obecność bakterii grupy coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim nakazał doprowadzić jakość wody do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

 

   

    Wodociąg publiczny w Mszanowie zaopatruje 4 miejscowości, 1970 mieszkańców.

KP