mapa serwisudrukuj

Aktualności 22-09-2011 - Zanieczyszczenia wody bakteriami grupy coli w Dargowie.

          Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 21 września 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Dargowo (gm. Pasłęk) ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał w trybie natychmiastowym zapewnić odbiorcom w wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

      PPIS w Elblągu nakazał doprowadzić jakość wody w/w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) w terminie do 5 października 2011 r.
KP