mapa serwisudrukuj

Wodociąg publiczny w Radziejach


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 12 września 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Radziejach ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (obecność bakterii grupy coli).

PPIS w Węgorzewie nakazał przeprowadzić niezbędne zabiegi sanitarne do czasu uzyskania wody o właściwej jakości oraz doprowadzić jakość wody w wodociągu do norm określonych w załączniku nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Wodociąg zaopatruje w wodę 1218 osób (15 miejscowości).

KP