mapa serwisudrukuj

Pogorszenie jakości wody w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w wyniku kontroli sanitarnej ciepłej wody użytkowej w instalacji wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej ul. Paukszty 57 w Olsztynie (protokół kontroli znak HK.9020.4.26.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., sprawozdanie z badań mikrobiologicznych w kierunku obecności Legionella nr 0045/BL - data wystawienia sprawozdania 3 czerwca 2011 r.) stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii z rodzaju Legionella w ilości 4382 ±132 jtk/100ml, co jest niezgodne z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, zał. nr 1 część D (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

 

 

 

     

    Według rozporządzenia, dopuszczalna liczba bakterii z rodzaju Legionella musi być mniejsza od 100 komórek w 100 ml wody.

 

 

 

    O zagrożeniu dla zdrowia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie i konieczności podjęcia działań naprawczych poinformowano niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań wody w dniu 03.06.2011 r.

 

 

 

    Ze względu na realne bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, wydano decyzję pkt. 1, 2, 3 w rygorze natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) oraz odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

 

 

 1. Nakazuje ustalić przyczynę zanieczyszczenia ciepłej wody bakteriami z rodzaju Legionella w instalacji wewnętrznej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie.

   

 2. Nakazuje podjąć działania interwencyjne (włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją instalacji) zmierzające do redukcji liczby bakterii z rodzaju Legionella do wartości poniżej 100 jtk/100 ml.

   

 3. Zakazuje korzystania z ciepłej wody do zasilania pryszniców i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne.

   

 4. Efekt  podjętych działań naprawczych nakazuje potwierdzić wynikiem badania ciepłej wody w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella w terminie do dnia 6 lipca 2011 roku.

   

 

KP