mapa serwisudrukuj

2014-07-07 – wodociąg publiczny Suliki

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 03 lipca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Suliki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne bakteriami grupy coli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie nakazał w trybie natychmiastowym doprowadzić jakość wody w/w wodociągu pod względem zawartości bakterii z grupy coli do norm sanitarnych określonych w załączniku nr 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm).

 

Wodociąg publiczny Suliki zaopatruje 1 miejscowość,

liczba mieszkańców zaopatrywana: 30.

KP