mapa serwisudrukuj

Aktualności 15-09-2011 - wodociąg Wejdyki

     Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 14 września 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Wejdyki ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - obecność bakterii grupy coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody w/w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w terminie do dnia 26 września 2011r. oraz w trybie natychmiastowym wprowadzić dezynfekcję wodociągu do czasu uzyskania wody o właściwej jakości zdrowotnej.

Wodociąg publiczny Wejdyki zaopatruje 1 miejscowość - 160 mieszkańców.
KP