mapa serwisudrukuj

Zmiana terminu wykonania decyzji dotyczy wodociągu Arklity

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 10 sierpnia 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie zmienił termin wykonania obowiązku zawartego w decyzji z 14 lipca 2011 roku znak: HK.9020.4.68.2011 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Arklity (powiat kętrzyński) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogólną liczbą bakterii w 22o+/-2oC po 72 h w sposób następujący: punkt 1 należy wykonać w terminie do dnia 27.08.2011r.
KP