mapa serwisudrukuj

2013-12-17 – wodociąg publiczny Srokowo (pow. kętrzyński)

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 13 grudnia 2013 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z 11 września 2013 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Srokowo do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

       W związku z powyższym decyzja z 11 września 2013 r. stała się bezprzedmiotowa.

KP