mapa serwisudrukuj

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w Sakówku

    Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że 26 marca 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Sakówko (gm. Pasłęk) ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zakazał w trybie natychmiastowym spożywania wody przez ludzi oraz nakazał zapewnić odbiorcom wodę o właściwych parametrach z innego źródła.

    PPIS w Elblągu nakazał doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) w terminie do 10 kwietnia 2012 r.
KP