mapa serwisudrukuj

Woda w Pasłęku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 30 października 2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku, potwierdzającego skuteczność działania preparatu fosforanowego SeaQuest, dopuścił go do dalszego stosowania w sieci wodociągowej w Pasłęku w celu poprawy jej stanu technicznego oraz jakości wody.


Preparat będzie stosowany w sieci w okresie do 30 kwietnia 2010r.


Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku zostało zobowiązane do monitoringu jakości wody oraz niezwłocznego poinformowania PPIS w Elblągu w przypadku pogorszenia jej jakości.

W przypadku pojawienia się skarg ludności na złą jakość wody lub informacji o wystąpieniu problemów zdrowotnych, mogących wiązać się ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu, Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku wstrzyma natychmiast podawanie preparatu do systemu.

KP