mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 37 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Motule Stare, Gm. Filipów, pow. suwalski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań w dniu 22.11.2010r w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Motule Stare stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417 ze zm.). Administrator wodociągu - Zakład Instalacji Sanitarnych w Filipowie wprowadził dezynfekcję sieci wodociągowej. Został jednocześnie zobowiązany przez PPIS w Suwałkach do poinformowania wójta oraz ludności o procesie dezynfekcji.

            Wodociąg Motule Stare zaopatruje 1251 osób, dobowa produkcja wody wynosi 303 m³/d, długość sieci wynosi 146 km a odbiorcami wody są mieszkańcy miejscowości Agrafinówka , Bartnia Góra , Czostków, Dębszczyzna Nowa , Dębszczyzna Stara , Filipów II, Filipów III , Filipów IV , Garbas I , Jemieliste , Motule Nowe , Motule Stare , Olszanka, Rospuda , Smolenka , Szafranki , Tabałówka , Wólka , Zusno , Zdręby, Suchorzec , Góra , Nowy Skazdub.

 

                                                                                                             

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska