mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.12.16

 

HK. 4131-16/1-23/ 2010

 

 

Komunikat nr 42

dotyczący polepszenia jakości wody

w wodociągu Supraśl, pow. białostocki

 

 

             Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli w próbkach wody w wodociągu Supraśl. W związku z powyższym woda w wodociągu Supraśl pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

                                                               Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka