mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 38 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Klejniki, gmina Czyże, powiat hajnowski

Białystok, 2015.10.27

HK.903.68.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 38

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Klejniki,

gmina Czyże, powiat hajnowski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.