mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Hajnówce.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że badania próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 27.07.2009r. przez pracownika PSSE w Hajnówce w 5 punktach monitoringowych wykazały, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu odpowiada wymaganiom bakteriologicznym i organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w obowiązujących przepisach.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w dniu 04.08.2009r. wydał ocenę stwierdzającą  przydatność wody do spożycia  przez ludzi z ww. wodociągu.