mapa serwisudrukuj

Białystok, 2015.06.11.

 

HK.903.44.2015

 

 

Komunikat nr 16

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zanie - Leśnica,

gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Zanie - Leśnica, gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 308 osób

Zaopatrywane miejscowości: Gardlin, Konopki Jałbrzyków Stok, Koziki Jałbrzyków Stok, Szeligi Leśnica, Pęsy Lipno, Łady-Borowe, Łady Polne, Szeligi Kolonia, Wiśniewo, Cieciorki (1327) - gm. Zambrów, Podłatki Małe, Podłatki Duże, Zanie Leśnica, Krusze Łubnice, Wiśniówek Wertycze, Cholewy Kołomyja, Kossaki Borowe, Gosie Małe, Gosie Duże, Łubnice Krusze (981) - gm. Kołaki Kościelne

 

Produkcja wody wynosi 412,75 m3/dobę.