mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 18 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Moczydły Pszczółki, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2012.10.08

HK.9027.2.1.12.2012

 

 

 

Komunikat nr 18

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Moczydły Pszczółki,  gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 08.10.2012r. woda z wodociągu Moczydły Pszczółki spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.