mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 18 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Zanie- Leśnica, gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski

Białystok, 2015.06.23

HK.903.44.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 18

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Zanie- Leśnica,

gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.