mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok,  2015.03.16

 

 

HK.903.22.2015

 

 

 

Komunikat nr 3

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kleosin,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 7437 osób.

Zaopatrywane miejscowości:  Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Koplany – Kolonia, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin.

 

Produkcja wody wynosi 857 m³ na dobę.