mapa serwisudrukuj


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Płonka-Strumianka przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

W próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu w dniu 29.09.2009r. przez  pracownika PSSE w Białymstoku stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

             W związku z powyższym PPIS w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

Wodociąg Płonka- Strumianka zaopatruje w wodę 2985 osób w miejscowościach:

 Gąsówka Osse, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Matyski, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka- Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki .

Produkcja wody wynosi 288 m³ na dobę. Właścicielem wodociągu jest Urząd Miejski w Łapach, a administratorem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.