mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 58 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Czerlonka, gmina Białowieża, powiat hajnowski

Białystok, dnia 2011.12.14

HK.9027.2.1.24.2011

 

 

 

Komunikat nr 58

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Czerlonka, gmina Białowieża,

powiat hajnowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 13.12.2011r. woda z wodociągu lokalnego Czerlonka spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.