mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, 2009.10.21

HK.4131-16/1-16/2009

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody

do spożycia przez ludzi

z wodociągu RSP w Zubrach, gm. Gródek, pow. białostocki.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 15.10.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych (Enterokoków).

 

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka