mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, dnia 2013.05.10

 

 

HK.9027.2.1.5.2013

 

 

 

Komunikat nr 8

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował administratora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie o niewłaściwej jakości wody z ww. wodociągu. Nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości i poinformowania odbiorców wody. Zobowiązał również do bieżącego informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o podjętych działaniach.

Zaleca się używanie wody w niniejszego wodociągu przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 334 osoby.

Dostarcza wodę miejscowościom: Jałówka, Zalesiany, Łupianka.

Produkcja wody wynosi 11,6 m³/dobę.