mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 47 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Piętki Gręzki , gm. Klukowo, powiat wysokomazowiecki

             Białystok, 2013.11.28

HK.9027.2.1.22.2013

 

 

 

 

Komunikat nr 47

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Piętki Gręzki ,

gm. Klukowo, powiat wysokomazowiecki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.