mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rogowo, powiat białostocki, gmina Choroszcz

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rogowo, powiat białostocki, gmina Choroszcz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej dla manganu. Powyższe przekroczenie utrzymuje się w wodzie łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet),

b)   podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c)    poinformowania odbiorców wody o jej jakości oraz umieszczenia informacji o jakości wody na stronie internetowej, jeżeli tak strona jest prowadzona,

d)   bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu wyniku fizykochemicznego badania wody w zakresie manganu spełniającego obowiązujące wymagania,

e)    zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1625 osób,

Produkcja wody wynosi : 188,88 m3 na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Czaplino, Gajowniki, Izbiszcze, Kol. Czaplino, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Panki, Rogowo, Rogowo – Kol., Rogowo – Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany.