mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 32 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, dnia 2013.09.27

 

 

HK.9027.2.1.20.2013

 

 

 

Komunikat nr 32

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu we Wroceniu,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu we Wroceniu, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązał do podjęcia działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje: 500 mieszkańców.

Dostarcza wodę do 5 miejscowości: Wroceń, Smugorówka Dolistowska, Smugorówka Goniądzka I,  Smugorówka Goniądzka II,  Krzecze.

Produkcja wody wynosi: 66 m3 /d